พลเอก สุรสิทธิ์ ถาวร
ผบ.สปท.


พลโท เจิดวุธ คราประยูร
รอง ผบ.สปท.


พลโท นเรนทร์ สิริภูบาล
เสธ.สปท.


พลตรี ทวีศักดิ์ บุญรักชาติ
รอง เสธ.สปท.พลตรี ณัฐพัชร์ หลักทรัพย์
รอง เสธ.สปท.